Outplacement er godt for såvel arbejdsgiver som den fyrede ansatte

Som leder i en lille organisations økonomiafdeling, oplevede jeg desværre for nogle måneder siden at være nødsaget til at afskedige to af mine medarbejdere. I den forbindelse besluttede vi os for at investere i et et omfattende outplacement forløb for de medarbejdere, som blev afskediget. Med et outplacement forløb øjnede vi nemlig en måde at hjælpe dem bedst muligt videre i karrieren. Det havde vi en følelse af, at vi i det mindste kunne gøre, da vi ikke var utilfredse med deres arbejdsindsats. Som en følge af krisen var vi i virksomheden imidlertid nødsaget til at skære ned.

Den helt store fordel ved at vælge at give de opsagte medarbejdere et outplacement forløb ved en ekstern partner er utvivlsomt, at vi selv efter opsigelserne har haft mulighed for at nyde godt af nogle loyale samt smilende ansatte. Derudover har de planlagte outplacement forløb for de medarbejdere, der fik en fyreseddel bevirket, at afdelingens øvrige personale har haft hurtigere ved at godtage de nye arbejdsopgaver ifm. fyringerne. Outplacement udviklede sig således til at være en vej til at vise et socialt ansvar og skabe en positiv stemning i et meget svært forløb.

For de ansatte, der blev afskediget har outplacement forløbet også gjort en enorm forskel. Under opsigelsesperioden har de nemlig haft glæde af at få vejledning fra outplacement rådgiver fra et vikarbureau der ikke blot har vejledt dem om at skrive målrettede jobansøgninger samt curriculum vitae til udvalgte stillinger. Outplacement rådgiveren har ydermere tilbudt en kompetent vejledning, der har sikret, at de ansatte fik den nødvendige vejledning til at afdække deres personlige kompetencer såvel som forestående karrieremuligheder. Af den grund har de ansatte, der fik en opsigelse, fået et optimalt afsæt til deres nye tilværelse som jobsøgende.

Skal du føre en fyringsrunde i din organisation ud i praksis, eller er du som personaleansvarlig tvunget til at sige farvel til en ansat? Uanset baggrunden for fyringerne og størrelsesordenen for en fyringsrunde, er et outplacement forløb for samtlige af de berørte ansatte en favorabel investering for såvel organisationen som medarbejderne. Med baggrund i de gode oplevelser fra mit firma, vil jeg derfor gøre mig til talsmand for, at man i vid udstrækning vælger at bruge penge på outplacement for de pågældende medarbejdere, når man afskediger medarbejdere.

Er du i stedet som medarbejder er er blevet ramt af en fyringsrunde, og oplever du, at det er svært at bevare overblikket over, hvordan du scorer et lignende drømmejob? Så vil jeg også råde dig til at overveje muligheden for, at din forhenværende arbejdsgiver hjælper dig videre i dit arbejdsliv ved at betale for, at du får et forløb sammen med en outplacement konsulent. I denne situation kan tillidsrepræsentanten i virksomheden ofte hjælpe dig med at få skrevet en aftale om outplacement ind i din opsigelsesperiode. Dermed vil du nemlig kunne skabe et fordelagtigt afsæt for at bruge opsigelsen konstruktivt og sætte nogle andre individuelle ambitioner for dit arbejdsliv.